Lekregler

 

Juniors leklands regler är till för barnens säkerhet. Vuxna är ansvariga att informera sina barn om följande:

 

 • Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person som ansvarar för barnen, informerar om våra regler och uppmärksamt håller dem under uppsikt. Förbjudet att lämna barnen ensamma.
 • Vuxna får vara med på lekytan, men endast för att hjälpa barnen.
 • Förtäring av medhavd mat & dryck är inte tillåten. Barnmat på burk undantaget.
 • Skor skall tas av. Strumpor på. Kläder med långa ärmar & ben rekommenderas i rutschkanorna.
 • Tänk på att ta av barnen accessoarer och kläder med huvor, så att de inte fastnar och skadar sig.
 • Vi ansvarar inte för medhavda tillhörigheter eller kläder.Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Däremot tar vi inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att de leker på egen risk. Därför måste vi understryka att de:
  • Inte får klättra i näten eller uppför rutschkanan
  • Inte får hoppa i eller springa upp för rutschkanan
  • Inte får skada, reta eller skrämma andra barn
  • Babyhörnan är endast till för de minsta barnen 0-3 år.
  • Ingen mat, dryck eller godis i någon form är tillåten på lekytorna. Tuggummi har totalförbud.
 • Tänk på att påminna barnen om toalettbesök, för att undvika ’olyckor’ samt att tvätta händerna.
 • Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer de givna reglerna eller som på annat sätt uppträder olämpligt samt neka dessa entre även framledes.
 • Underrätta personal vid skador på besökare eller utrustning.
 • Rapportera störande personer till personalen, försök inte lösa problemet själva.
 • Vid en eventuell NÖDSITUATION lämna lokalen i lugn takt genom närmaste nödutgång. Se vår utrymningsplan.

Vattenfontäner och Wifi finns i lokalerna.

Hjälp oss hålla rent och snyggt. Disk i brickvagnarna och skräp i papperskorgarna.

 

För mer information vänligen kontakta receptionen.

Lämna gärna feedback eller önskemål.

ICE 4 FUN

Hovgården Borlänge
Använd karta under kontakta oss
Borlänge

© 2023 Ice 4 Fun
Information om cookies